انواع شکستگی مچ پا

شکستگی مچ پا انواع مختلفی دارد که بسته به نوع آن مچ پای فرد آسیب دیده باید درمان مخصوص به خود را دریافت کند انواع شکستگی در مچ پا به شرح زیر است:

شکستگی قوزک جانبی: این نوع شکستگی یک از شایع‌ترین انواع آسیب‌هایی است که به مچ پا وارد می‌شود و در آن قسمت زیرین استخوان نازک نی دچار شکستگی و یا مو برداشتن می‌شود. یک گره استخوانی در پایین نازک نی وجود دارد که به اصطلاح عامیانه به آن قوزک گفته می‌شود زمانی که این گره استخوانی دچار آسیبی همچون مو برداشتن و یا شکستگی گردد به آن شکستگی قوزک جانبی می‌گویند.
شکستگی قوزک میانی: یک گره استخوانی دیگر در انتهای استخوان ساق پا در داخل وجود دارد که به آن قوزک میانی گفته می‌شود. زمانی که این گره استخوانی دچار شکستگی می‌گردد عمل جراحی توسط جراح مچ پا برای فرد ضروری است چرا که اگر جراحی بر روی مچ پای بیمار انجام نشود لایه پوشاننده استخوان در زمان ترمیم محل شکستگی به درون محل شکسته شده خم شده و مانع از استخوان سازی و بهبود قوزک می‌گردد.
شکستگی دو قوزکی پا: یکی دیگر از شایع‌ترین نوع شکستگی مچ پا شکستگی قوزک‌های داخلی و خارجی به صورت همزمان است که در این صورت صد در صد به جراحی نیاز است.
شکستگی معادل دو قوزکی: یکی از آسیب‌های شدیدی است که به مچ پا وارد می‌شود و در زمانی که هر دو قوزک خارجی و داخلی دچار شکستگی می‌شوند به صورت همزمان رباط‌های نگهدارنده آن‌ها نیز پاره می‌شوند.
شکستگی خلفی قوزک: این نوع شکستگی در پشت استخوان ساق اتفاق می‌افتد و همراه با شکستگی قوزک خارجی اتفاق می‌افتد چرا که رباط نگه دارند این دو قسمت با هم یکسان است.
شکستگی سه قوزکی: در این حالت قوزک خارجی داخلی و قسمت خلفی قوزک به صورت همزمان دچار شکستگی می‌شوند و برای درمان آن نیاز است تا جراحی بر روی مچ پا انجام شود.
شکستگی پیلون: در این حالت استخوان تالوس در انتهایی‌ترین قسمت پا که به مچ پا منتهی می‌شود دچار شکستگی می‌گردد و غضروف آن نیز دچار آسیب می‌شود.
پیچ خوردن مچ پا و شکستگی: این حالت بیشتر در ژیمناستیک کارها و افرادی که به اسکی مشغول هستند به وجود می‌آید. در این حالت مچ پا پیچ می‌خورد و فرد روی زمین غلت میزند و درنهایت جایی از استخوان ساق که نزدیک به زانو است به طرز نامناسبی با زمین برخورد کرده و دچار شکستگی می‌گردد.
آسیب دیدگی محل اتصال استخوان‌ها: مفصل سندزموز وظیفه اتصال نازک نی و ساق پا و مچ پا را بر عهده دارد. زمانی که این مفصل دچار آسیب می‌شود معمولاً رباط‌ها دچار آسیب می‌گردند و درنهایت یک شکستگی نیز ممکن است در مچ پا به وجود آید.

https://drbotoukesh.ir/%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%85%da%86-%d9%be%d8%a7/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “انواع شکستگی مچ پا”

Leave a Reply

Gravatar